Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Leefmilieu Water Hydrografisch netwerk De kaart toont de waterlopen, het kanaal en de vijvers in het Brussels gewest met de vermelding, of de waterlopen in open bedding of overdekt zijn.
Leefmilieu Water Gedecentraliseerde meetstations voor afvalwater, oppervlaktewater, stormbekkens en neerslag Lokaliseren van de stations van het door de BMWB aangelegde telemetrienetwerk voor toezicht op de hoeveelheden neerslag en de afwatering in de collectoren van de riolering, het oppervlaktewater en de belangrijkste stormbekkens.
Leefmilieu Water Overstromingsgevaar Lokalisatie van potentiƫle overstromingsgebieden (van kleine, middelgrote of grote omvang en frequentie) t.g.v. de overstroming van waterlopen, afvloeiend water, overlopende riolen of de tijdelijke stijging van de grondwaterspiegel, zelfs op plaatsen waar tot nu toe geen overstroming werd waargenomen.