Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Leefmilieu Geluidshinder Geluidsmeetstations Locatie van de verschillende geluidsmeetstations beheerd door Leefmilieu Brussel. Vermelding van de dominante geluidsbron voor elk van deze stations : luchtverkeer (luchthaven), wegverkeer (wegen) of spoorwegverkeer (spoorwegen).