Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Maatschappij Bevolking Wijkmonitoring De wijkmonitoring is een interactief instrument voor de opvolging van de Brusselse wijken. Ze bevat vele statistische indicatoren betreffende de demografie, de arbeidsmarkt, de lonen, de huisvesting, de bebouwing, de mobiliteit, het milieu, de gezondheid, ...
Maatschappij Bevolking O&I portaal – kaart Op de UrbIS-basiskaart of het UrbIS-orthofotoplan toont de kaart van Onderzoek & Innovatie alle O&I-actoren in Brussel: Burgerbescherming, Gezondheid, Duurzaam bouwen, Sensibilisering, ICT, Overige. Ook is het mogelijk adressen op de O&I-kaart op te zoeken.