Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Stedenbouw Bodembestemming BruGIS Via het cartografische BruGIS-platform kunt u uw adres lokaliseren, uw woning visualiseren op de luchtfoto van Brussel, de bestemming van de gebouwen rondom u verkennen, de ligging opzoeken van de BBP, verkavelingen, de gebieden met archeologisch potentieel, de perimeters waarin u bepaalde premies kunt genieten, beschermde landschappen, ...
Stedenbouw Bodembestemming Stedenbouwkundige vergunningen Kaart met de stedenbouwkundige vergunningen en attesten alsook verkavelingsvergunningen vanaf juli 2009 die behandeld werden door het Brussels Gewest en de gemeenten (die aangesloten zijn op het platform).