Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Leefmilieu Vervuiling Monitoring van verontreiniging in verband met Seveso sites Locatie van de Seveso sites en vermelding van de meetstations van de lucht- en waterkwaliteit om toezicht op de kwaliteit van het milieu in de omgeving van deze sites op te volgen en om eventuele vervuiling in verband met deze sites te detecteren.