Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Leefmilieu Fauna & flora Beschermde natuurgebieden Zones in het Brussels gewest die een beschermingsstatuut in relatie tot het behoud van natuur en biodiversiteit genieten : Natura 2000 gebieden (Europees netwerk naar aanleiding van de richtlijn "Habitats"), natuur- en bosreservaten (volgens de Brusselse besluiten van aanwijzing), groengebieden met hoogbiologische waarde (volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP).