Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Leefmilieu Groene ruimten Groene ruimten Groene ruimten, publiek toegankelijk, de groene wandeling en andere wandelroutes (Grote Routepaden, plaatselijke wandelingen, Wandeling van de Koninklijke Parken) en het speelnetwerk (speelpleinen, sportterreinen).
Leefmilieu Water Gedecentraliseerde meetstations voor afvalwater, oppervlaktewater, stormbekkens en neerslag Lokaliseren van de stations van het door de BMWB aangelegde telemetrienetwerk voor toezicht op de hoeveelheden neerslag en de afwatering in de collectoren van de riolering, het oppervlaktewater en de belangrijkste stormbekkens.
Leefmilieu Water Overstromingsgevaar Lokalisatie van potentiële overstromingsgebieden (van kleine, middelgrote of grote omvang en frequentie) t.g.v. de overstroming van waterlopen, afvloeiend water, overlopende riolen of de tijdelijke stijging van de grondwaterspiegel, zelfs op plaatsen waar tot nu toe geen overstroming werd waargenomen.
Maatschappij Bevolking Wijkmonitoring De wijkmonitoring is een interactief instrument voor de opvolging van de Brusselse wijken. Ze bevat vele statistische indicatoren betreffende de demografie, de arbeidsmarkt, de lonen, de huisvesting, de bebouwing, de mobiliteit, het milieu, de gezondheid, ...
Maatschappij Bevolking O&I portaal – kaart Op de UrbIS-basiskaart of het UrbIS-orthofotoplan toont de kaart van Onderzoek & Innovatie alle O&I-actoren in Brussel: Burgerbescherming, Gezondheid, Duurzaam bouwen, Sensibilisering, ICT, Overige. Ook is het mogelijk adressen op de O&I-kaart op te zoeken.
Maatschappij Levenskwaliteit Brussel, duurzame stad Deze kaart toont een reeks plekken die de dynamiek van Brussel als duurzame stad illustreren.
Mobiliteit Verkeer Portaal Brussel Mobiliteit De intermodale kaart van Brussel Mobiliteit laat toe om op een kaart informatie in verband met verschillende vervoersvormen te visualiseren. Sommige informatie wordt in realtime weergegeven zoals het aantal beschikbare fietsen aan een villo-station, het aantal beschikbare parkeerplaatsen en de verkeersinformatie.
Stedenbouw Bodembestemming BruGIS Via het cartografische BruGIS-platform kunt u uw adres lokaliseren, uw woning visualiseren op de luchtfoto van Brussel, de bestemming van de gebouwen rondom u verkennen, de ligging opzoeken van de BBP, verkavelingen, de gebieden met archeologisch potentieel, de perimeters waarin u bepaalde premies kunt genieten, beschermde landschappen, ...
Stedenbouw Bodembestemming Stedenbouwkundige vergunningen Kaart met de stedenbouwkundige vergunningen en attesten alsook verkavelingsvergunningen vanaf juli 2009 die behandeld werden door het Brussels Gewest en de gemeenten (die aangesloten zijn op het platform).
Stedenbouw Erfgoed HemelsBrussel Via de toepassing HemelsBrussel kunnen luchtfoto’s uit twee verschillende periodes tegelijkertijd in beeld gebracht worden, naar keuze tussen 1930/35, 1953, 1971, 2004 en 2012. Cartografische lagen per thema (bodembestemmingen, huisvesting, economie, mobiliteit, erfgoed, etc.) kunnen over de foto’s gelegd worden.