Kaarten

Een kaart samenstellen

Stel uw gepersonaliseerde kaarten samen op basis van de beschikbare lagen of door andere data in te voeren. Bewaar deze kaarten op de site om ze later te raadplegen of om ze te delen. Bewaren is enkel mogelijk als u bent aangemeld.

Een kaart samenstellen

Kaart zoeken

(Het logo betekent dat de kaart te vinden is op een externe site)

Lijst van de beschikbare kaarten

Thema Subthema Titel Beschrijving
Mobiliteit Openbaar vervoer Openbaar vervoer in Brussel Kaart met de verschillende operatoren van openbaar vervoer in Brussel.
Mobiliteit Parkeerbeleid Park & Ride Deze kaart koppelt de ligging van de publieke parkings met de ligging van de haltes van openbaar vervoer en taxis.
Mobiliteit Verkeer Voetgangerskaart Deze kaart koppelt de zones waar de snelheid beperkt is (zone 30, woonerf, voetgangerszone) om het comfort van de zwakke weggebruikers te verbeteren en een indicator van de ruimte op de wegen voorbehouden voor voetgangers.
Mobiliteit Verkeer kaart van zone 30, woon- of voetgangerszone in het Brusselse Gewest kaart van zone 30, woon- of voetgangerszone in het Brusselse Gewest
Mobiliteit Voetgangers Voetgangerskaart Deze kaart koppelt de zones waar de snelheid beperkt is (zone 30, woonerf, voetgangerszone) om het comfort van de zwakke weggebruikers te verbeteren en een indicator van de ruimte op de wegen voorbehouden voor voetgangers.
Mobiliteit Wegvervoer Fix My Street kaart Overzicht meldingen Fix My Street. Meer info op https://fixmystreet.brussels/.
Stedenbouw Huisvesting Stedelijke hernieuwing De kaart toont de verschillende gebieden waarin het stadsvernieuwingbeleid uitgevoerd is: de Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR), de wijkcontracten.
MyMapData MyMapData
Kaartondergrond Administratieve eenheden UrbIS Online UrbIS Online is bedoeld om de UrbIS-basiskaart, de orthofotoplannen 2009, 2012 en 2012 IR (infrarood), de gemeenten, de aandachtspunten alsook de topografische elementen van het Brussels Gewest op interactieve wijze te bekijken. Met UrbIS Online is het mogelijk een adres te lokaliseren en op de UrbIS-kaart weer te geven, en om een reisweg uit te zoeken en weer te geven ten behoeve van voetgangers, fietsers of wagens.
Kaartondergrond Administratieve eenheden Gewestportaal – stratenplan Op het stratenplan van de gewestportaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de aandachtspunten van meerdere categorieën: Instellingen, Openbare ruimten, Sport en Vrije tijd, Mobiliteit, Openbare diensten, Onderwijs, Cultuur, Gezondheid. Een functie voor het zoeken van een adres of een routebeschrijving is eveneens beschikbaar.