Over GeoBru

GeoBru en het geoportaal

Dit portaal verzamelt officiële geografische informatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GeoBru is de naam van het comité dat belast is met de uitwerking van de Europese richtlijn INSPIRE-in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht van GeoBru wordt beschreven in de ordonnantie van 28 oktober 2010 die de richtlijn omzet.

Het GeoBru-comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornaamste openbare Brusselse partnerorganisaties:

 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed (GOB-BSE) 
 • Leefmilieu Brussel (LB)
 • Brussel Mobiliteit (GOB-BM)
 • Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
 • Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (Perspective Brussels - BISA)
 • Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
 • en nog vele andere...
Het BISA staat in voor de coördinatie.

INSPIRE

Voor INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European community, d.w.z. 'infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap'

'INSPIRE', een symbolische naam voor een Europese richtlijn met het oog op de toegankelijkheid, de uitwisseling, het onderling delen en het gebruik van de ruimtelijke informatie.

Deze richtlijn is bestemd om het milieubeleid van de Europese Commissie te ondersteunen, evenals het beleid of de activiteiten met een mogelijke milieu-impact. Ze is op 15 mei 2007 in werking getreden en is van toepassing op de digitale ruimtelijke data die de overheid in haar bezit heeft. Deze moet zo zijn data verspreiden en delen, gaande van referentie- of basisdata tot milieuthema's. Hij moet echter geen nieuwe data vergaren.

Welke zijn de basisprincipes?

 • Elk ruimtelijk gegeven dient slechts één keer verzameld te worden. De meest bevoegde overheid is verantwoordelijk voor de productie, het updaten en het delen van een ruimtelijk gegeven.
 • Een gegeven dat door een overheid werd verzameld, dient met de andere overheidsinstellingen te worden gedeeld.
 • Iedereen dient makkelijk te weten te komen welke de beschikbare ruimtelijke data zijn, aan welke behoeften zij kunnen voldoen, hoe ze te verkrijgen en te gebruiken.
 • Het moet makkelijk en mogelijk zijn om ruimtelijke data voor heel Europa (ongeacht hun bron) te combineren en te delen, tussen verschillende gebruikers en toepassingen van Geografisch InformatieSystemen (GIS).

Welke verplichtingen volgen hieruit?

 • De ruimtelijke data en de beschikbare services met hun mogelijke gebruik (metadata) beschrijven
 • Het gebruik door iedereen van de ruimtelijke data vergemakkelijken (door hun formaat en hun structuur te standaardiseren en te harmoniseren)
 • Deze data toegankelijk maken (bv. via internet) door een aantal services die toelaten om:
  1. de beschikbare data en de toegankelijkheidsvoorwaarden op te zoeken;
  2. de data te visualiseren;
  3. de data om te zetten opdat ze onderling compatibel zijn;
  4. gegevens te downloaden.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van dit portaal dienen de algemene gebruiksvoorwaarden te worden nageleefd. Zodra u op het portaal komt, verklaart u dat u kennis hebt genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en dat u ze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Partners

Dit GeoPortaal wordt ontwikkeld met behulp van de Open Source Software: GeoNode, GeoNetwork, GeoServer, Django CMS, GeoExt en OpenLayers.