Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Voetgangerskaart

Neem contact op met: admin_brumob
Organism: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Deze kaart koppelt de zones waar de snelheid beperkt is (zone 30, woonerf, voetgangerszone) om het comfort van de zwakke weggebruikers te verbeteren en een indicator van de ruimte op de wegen voorbehouden voor voetgangers. Databron: Bruxelles Mobilite - Brussel Mobiliteit, The ancient geographes INC
Realized by means of Brussels UrbIS © ®