Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Stedelijke hernieuwing

Neem contact op met: admin_ibsa
Organism: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Gewestelijke Coördinatie
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: De kaart toont de verschillende gebieden waarin het stadsvernieuwingbeleid uitgevoerd is: de Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR), de wijkcontracten. Databron: DAF - BDU - SPRB
Realized by means of Brussels UrbIS © ®