Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Openbaar vervoer in Brussel

Neem contact op met: admin_brumob
Organism: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Kaart met de verschillende operatoren van openbaar vervoer in Brussel. Databron: STIB / MIVB, AIV
Realized by means of Brussels UrbIS © ®