Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Monitoring van verontreiniging in verband met Seveso sites

Neem contact op met: sdavesne
Organism: Gewestelijke instellingen, Leefmilieu Brussel (BIM)
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Locatie van de Seveso sites en vermelding van de meetstations van de lucht- en waterkwaliteit om toezicht op de kwaliteit van het milieu in de omgeving van deze sites op te volgen en om eventuele vervuiling in verband met deze sites te detecteren. Databron: Bruxelles Environnement-IBGE
Realized by means of Brussels UrbIS © ®