Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Hydrografisch netwerk

Neem contact op met: sdavesne
Organism: Gewestelijke instellingen, Leefmilieu Brussel (BIM)
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: De kaart toont de waterlopen, het kanaal en de vijvers in het Brussels gewest met de vermelding, of de waterlopen in open bedding of overdekt zijn. Databron: Bruxelles Environnement-IBGE, CIRB / CIBG
Realized by means of Brussels UrbIS © ®