Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Geluidsmeetstations

Neem contact op met: sdavesne
Organism: Gewestelijke instellingen, Leefmilieu Brussel (BIM)
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Locatie van de verschillende geluidsmeetstations beheerd door Leefmilieu Brussel. Vermelding van de dominante geluidsbron voor elk van deze stations : luchtverkeer (luchthaven), wegverkeer (wegen) of spoorwegverkeer (spoorwegen). Databron: Bruxelles Environnement-IBGE, Bruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel, CIRB / CIBG
Realized by means of Brussels UrbIS © ®