Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Beschermde natuurgebieden

Neem contact op met: sdavesne
Organism: Gewestelijke instellingen, Leefmilieu Brussel (BIM)
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Zones in het Brussels gewest die een beschermingsstatuut in relatie tot het behoud van natuur en biodiversiteit genieten : Natura 2000 gebieden (Europees netwerk naar aanleiding van de richtlijn "Habitats"), natuur- en bosreservaten (volgens de Brusselse besluiten van aanwijzing), groengebieden met hoogbiologische waarde (volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan - GBP). Databron: Bruxelles Environnement-IBGE, BruGIS team - DAF - BDU, CIRB / CIBG
Realized by means of Brussels UrbIS © ®