Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Afbakening van de wijken van de politiezones

Neem contact op met: sdefrance
Organism: Gewestelijke instellingen, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: De politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn onderverdeeld in zones, districten, afdelingen en wijken. Het gewest telt zes zones. De zone van Brussel-Elsene (nationale code 5339) is de enige zone die onderverdeeld is in districten. Alle zones zijn onderverdeeld in afdelingen, en elke afdeling bestaat op haar beurt uit wijken. Databron: CIRB / CIBG
Realized by means of Brussels UrbIS © ®