Sommige lagen zijn pas zichtbaar vanaf een bepaald zoomniveau

Compostplaatsen en openbare moestuinen

Neem contact op met: cthays
Organism: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Gewestelijke Coördinatie
Statuut : Status:Deze kaart is publiek
Beschrijving: Locatie van de compostplaatsen en openbare moestuinen, alsook de 'duurzame wijken' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Databron: Bruxelles Environnement-IBGE
Realized by means of Brussels UrbIS © ®